Enclaves e exclaves. Condominios. Extraterritorialidade

Illa fluvial situada preto da embocadura do río Bidasoa. Actualmente é o territorio en condominio (Francia/España) máis pequeno do mundo. Aquí concertáronse matrimonios, intercambiáronse prisioneiros e asinouse a Paz dos Pirineos. (máis información, na Wikipedia e na web Historias de Guipúzcoa)

[máis información sobre condominios]

Llívia. Exclave catalán na Francia. Cando, en 1659/1660, se asinou o Tratado dos Pirineos, España cedeu a Francia
33 localidades (pobles) do Rosselló, entre as que non se atopaba Llívia, porque en 1528 recibira o título de vila. (máis información, aquí e aquí)

[Conceptos de exclave e enclave e listaxe exhaustiva; web Enclaves of the World; o curioso caso de Baarle-Nassau]

Palacio laterano (Letrán), unha das propiedades da Santa Sé con estatus de extraterritorialidade.